งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 7  กรกฎาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารเทพ
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดอาคารเทพ พงษ์พานิช ของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยท่านคณบดี เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกในการแสดงความยินดีครั้งนี้