งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 23  มิถุนายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ขอแสดงความยินดี
      นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบูทระดับนักศึกษา 26 สถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องในงานสถาปนิก 53 'คิดต่าง อย่างสมดุล' ในวันที่ 30 เม.ย. - 5 พ.ค. 53 ที่ผ่านมา