งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 7  มิถุนายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
วางพวงมาลา
      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. คณบดี พร้อมทั้ง ดร. พันทิพา ติงศภัทิย์, อ.สุระพงษ์ เตชะ และ อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกันวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ณ อาคารพระช่วงเกษตรศิลปการ และร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ณ อาคารห้องสมุด (อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย)