งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 3  มิถุนายน  2553
หมวด [กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
น้องใหม่พัฒนาภายนอก
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันพัฒนา จัดตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และโรงเรียนบ้านแม่โจ้ สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น