งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 31  พฤษภาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ต้อนรับ น.ศ.ใหม่ 53
      เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรต่างพร้อมใจกันเข้าร่วม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน