งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 19  เมษายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
คณะร่วมพิธีรดน้ำดำหัวของมหาวิทยาลัย
      เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 53 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่า ประจำปี 2553 โดยมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่ การประกวดลาบ และเครื่องดื่มพื้นเมือง เพื่อสืบทอดประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ถึงแม้แสดงแดดจะแผดเผา แต่หาไม่ลดทอนความปลื้มปิติของชาวคณะไม่ อีกทั้งมีผู้บริหารและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศยิ่งครึกครื้น และอบอวลไปด้วยความอบอุ่นแบบครอบครัวใหญ่ ครอบครัวแม่โจ้ ของเรา...