งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 19  เมษายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ซึ่งเป็นวิถีไทยอันดีงาม โดยคณะ ได้จัดขึ้นในทุกปี อย่างต่อเนื่องโดยตลอดมา และในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อาวุโสของคณะเช่น รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร, อ.โสภณ มงคลวัจน์, อ.วุฒิ ชพานนท์ บุคลากรอาวุโสเช่น คุณสวาท ธรรมตา, คุณศรีไว ภูเขา และตัวแทนศิษย์เก่าคุณทวี ตันหลี โดยมีเหล่าบุคลากรและคณาจารย์ของคณะ ทั้งนี้กลุ่มผู้อาวุโสได้ให้โอวาท ปั๋นปอน (ให้พร) ต่างสร้างความปราบปลื้มแก่ผู้เข้าร่วมที่ต่างมาแสดงความเคารพรัก กันอย่างทั่วหน้า ทั้งบุคลากร คณาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และพูดคุยทักทายกันอย่างอบอุ่น.