งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 27  เมษายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ศึกษาดูงาน] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์
      เมื่อวันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ อ.ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด, อ.วุฒิกานต์ ปุระพรหม, อ.ทำเนียบ อุฬารกุล, อ.ยุทธภูมิ เผ่าจินดา พร้อมเพื่อนอาจารย์ใหม่จำนวน ๓๔ คนเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ อาทิเช่น The National Museum of Singapore, Singapore Art Museum(SAM), The National University of Singapore(NUS), Lasalle College of Art, School of the Arts(SOTA), The Old Parliament House, The Asian Civilization Museum โดยบุคลากรของคณะฯ ทั้ง ๔ ได้ประโยชน์จากการเดินทางครั้งนี้ทั้งด้านการเรียนการสอน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย