งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 17  มีนาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, วิชาการ] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
บูรณาการความคิดฯ
      เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม "บูรณาการความคิดและวิสัยทัศน์ทางการออกแบบ" โดยมี อ.สุดศิริ ปุยอ๊อก มาเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะในระดับนานาชาติ ในช่วงเช้า และยังเป็นผู้ช่วยให้กับ ผศ.อัจฉรี เหมสันต์ และ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด ในการตรวจงานนักศึกษาในช่วงบ่าย บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของล้านนาเพราะบรรดาอาจารย์และนักศึกษาต่างร่วมใจกันแต่งชุดพื้นเมืองล้านนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม