งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 22  มกราคม  2553
หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
Perfect Home Theater Design
      อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร และ อ.วุฒิกานต์ ปุระพรหม เข้าร่วมการสัมนาเรื่อง "Perfect Home Theater Design" ณ ร้าน Only @ NEO อาคาร Class One Complex จัดโดย บ.ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมสถาปนิกล้านนา เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553