งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 9  มกราคม  2553
หมวด [กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
      สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดซุ้มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (9 มกรารคม 2553) บริเวณสนามวังซ้าย ภายในงานมีกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ มากมายเพื่อเป็นของขวัญให้แก่เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นอกจากเด็กๆ จะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่แล้ว ยังได้เห็นรอยยิ้มของผู้ปกครองที่พาบุตรหลานของตนเองมาเข้าร่วมกิจกรรม นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างสุขให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง