ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 14  ธันวาคม  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์]
ขอแสดงความยินดีกับ นศ. คว้ารางวัล DOY ARCH และรองชนะเลิศการประกวดแบบฯ
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐกมล ศรไชย, นายวิชชานนท์ เกษตร, นายอดิศักดิ์ โกเมฆ กลุ่มน้องๆ จากสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัล DOY ARCH การประกวดแบบวิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ กับศิษย์เก่า รหัส 54 นายศราวุฒิ เถิงล้อม หนึ่งในทีมงานจาก บ.แปลงกาย จำกัด ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดแบบศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูน จากโครงการประกวดแบบงานสถาปนิกล้านนนา'๖๐ ASALANNA'60 แวด เวียง หละ ปูน ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกล้านนา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา