งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

15  มกราคม  2561

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ (International Sustainable Development Studies Institute :ISDSI) ได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อรับสมัครนักศึกษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

             

15  มกราคม  2561

news header

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ

 

11  มกราคม  2561

news header

ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ

 

11  มกราคม  2561

news header

ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายพน พันธ์วร

 

8  มกราคม  2561

news header

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

4  มกราคม  2561

news header

การขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561