งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

22  พฤศจิกายน  2560

ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางสาวผ่องนภา จึงธนะธาดากุล หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ได้เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อสมพันธ์ วินิจฉัยกุล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

             

31  กรกฎาคม  2557

news header

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

 

25  กรกฎาคม  2557

news header

การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

 

22  กรกฎาคม  2557

news header

การประชุม Dean Forum ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

 

16  กรกฎาคม  2557

news header

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

9  กรกฎาคม  2557

news header

การประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2556

 

7  กรกฎาคม  2557

news header

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษา Admissions