งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

22  พฤศจิกายน  2560

ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางสาวผ่องนภา จึงธนะธาดากุล หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ได้เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ คุณพ่อสมพันธ์ วินิจฉัยกุล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทางเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

             

29  พฤศจิกายน  2557

news header

LA445 On Board @Angkhang

 

25  พฤศจิกายน  2557

news header

ป่า-ค่าย-คน

 

15  พฤศจิกายน  2557

news header

การบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน ‘ชุมชนรักษ์โลก’

 

15  พฤศจิกายน  2557

news header

Learn 2 Arch. Experience

13  พฤศจิกายน  2557

news header

การปฏิบัติงาน LA 445

 

13  พฤศจิกายน  2557

news header

ฝึกอบรมการตัด ลิดรอน กิ่งไม้ใกล้ แนวระบบจำหน่าย

 

7  พฤศจิกายน  2557

news header

แก้ปัญหาให้สังคม กรณีต้นยาง ล้มทับบ้าน

 

7  พฤศจิกายน  2557

news header

ใครจะรู้ว่าต้นไม้ก็ป่วยได้

2  พฤศจิกายน  2557

news header

แรลลี่รถถีบ สวี วี่ วี