ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563

        เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายสุรพล บุญยืน รักษาการแทนผุ้อำนวยการสำนักงานคณบดี ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ ในวันที่ 3 มิถุนายน ณ อาคารแผ่พืชน์Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.