ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 12 มีนาคม 2563

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


พิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำกลางเชียงใหม่

        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางคณะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของสถานพยาบาลภายในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ดังกล่าวFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.