ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 30 ตุลาคม 2561

หมวด [ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]


ร่วมวางพวงมาลาในงาน"วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นตัวแทนของคณะร่วมวางพวงมาลาในงาน "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ณ ลานอนุสาวรีย์บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรก และเจ้าของวลีอมตะ "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.