ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 7 กันยายน 2561

หมวด [ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]


กิจกรรม Lecture Series ครั้งที่ 1/2561 “Innovative Design Architecture”

        หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม Lecture Series ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ “Innovative Design Architecture” เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงแนวคิดนวัตกรรมการออกแบบให้กับคณาจารย์ นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริศักดิ์ ธรรมศิริ บริษัท DBA (Death By Architecs) เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างด้านฐานรากเสาเข็มเหล็ก โดยเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.