ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

หมวด [Knowledge Management]


โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) "สรุปผลการจัดกิจกรรม Green Office : การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานหรือ ดำเนินกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) ในหัวข้อ “สรุปผลการจัดกิจกรรม Green Office : การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากโครงการ “Green Office : การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณจารย์และบุคลากรได้รับฟังแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและสรุปผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.