ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 18 เมษายน 2561

หมวด [กิจกรรมนักศึกษา]


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกชัย ชะนะผล นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ที่คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" เมื่อวันที่ 22-31 มกราคม 2561Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.