ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 29 มกราคม 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


บริษัท บุญถาวร โซลูชั่น จำกัด เข้าพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

        เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ตัวแทนจาก บริษัท บุญถาวร โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าพบและมอบของขวัญเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นผู้ให้การต้อนรับFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.