ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 17 มกราคม 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์] [วิชาการและงานวิจัย]


กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum) ในหัวข้อ "การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในสตูดิโอ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สร้างสรรค์บรรยากาศทางวิชาการ และพบปะกันระหว่างคณาจารย์และบุคลากรFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.