ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 11 มกราคม 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนาโปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ ข้าราชการบำนาญ บิดาของนางสาววรรณภา และนายนักรบ กลัดกลีบ พนักงานมหาวิทยาลัย ณ บ้านเลขที่ 83/3 หมู่ 6 บ้านโปง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.