ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 11 มกราคม 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายพน พันธ์วร

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนาโปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายพน พันธ์วร ข้าราชการบำนาญ สังกัด กองอาคารและสถานที่ ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.