ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 8 มกราคม 2561

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2651 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ร้านอาหารครัวชานเมือง เพื่อเป็นการพบปะและสร้างความสัมพันธือันดีระหว่างบุคลากร รวมทั้งเป็นการแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรของคณะที่ได้ช่วยกันทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปีFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.