งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
[ 4 มกราคม 2562 ]

การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อให้บุคลากรของคณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นการแสดงความขอบคุณที่บุคลากรทุกคนร่วมกันทำงานอย่างหนักมาตลอดปี 2561

การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

[4 ม.ค. 62]

การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

[4 ม.ค. 62]

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com