งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จะจัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine Day Forum)
[ 27 ธันวาคม 2560 ]

จะจัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine Day Forum)

     วันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine Day Forum) และกิจกรรมสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการพัฒนาวารสารวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในกิจกรรมดังกล่าว หัวข้อเรื่อง 'แนวทางการจัดทำวารสารวิชาการ'

จะจัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine Day Forum)

[27 ธ.ค. 60]

จะจัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine Day Forum)
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2560

[22 ธ.ค. 60]

โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2560
งานทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

[22 ธ.ค. 60]

งานทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดีกับ นศ. คว้ารางวัล DOY ARCH และรองชนะเลิศการประกวดแบบฯ

[14 ธ.ค. 60]

ขอแสดงความยินดีกับ นศ. คว้ารางวัล DOY ARCH และรองชนะเลิศการประกวดแบบฯ
การประชุมกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

[30 พ.ย. 60]

การประชุมกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 4/2560

[27 พ.ย. 60]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 4/2560
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

[26 พ.ย. 60]

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการ Workshopเพิ่มพูนความรู้ด้านวัสดุและนวัตกรรม  สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย บริษัท SCG

[20 พ.ย. 60]

โครงการ Workshopเพิ่มพูนความรู้ด้านวัสดุและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย บริษัท SCG
ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล

[22 พ.ย. 60]

ร่วมแสดงความอาลัยงานศพบิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล
ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

[11 พ.ย. 60]

ค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

[12 ต.ค. 60]

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

[2 พ.ย. 60]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

[26 ต.ค. 60]

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 'วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย'

[30 ต.ค. 60]

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 'วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย'
การแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะ 'คุณพิเชษฐ์ ธรรมมา'

[18 ต.ค. 60]

การแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะ 'คุณพิเชษฐ์ ธรรมมา'
การประชุมกลุ่มย่อยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

[10 ต.ค. 60]

การประชุมกลุ่มย่อยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กิจกรรมรวมพลังปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ

[9 ต.ค. 60]

กิจกรรมรวมพลังปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ
'กิจกรรมเปิดบ้านสถาปัตย์ ประจำปี 2561' โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก

[29 ก.ย. 60]

'กิจกรรมเปิดบ้านสถาปัตย์ ประจำปี 2561' โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาเชิงรุก
การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

[15 ก.ย. 60]

การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น

[27 ส.ค. 60]

ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น
กิจกรรมบรรยายพิเศษ 'การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย/วิทยานิพนธ์และประสบการณ์ในการวางผังเมืองสมุทรสงคราม'

[25 ส.ค. 60]

กิจกรรมบรรยายพิเศษ 'การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย/วิทยานิพนธ์และประสบการณ์ในการวางผังเมืองสมุทรสงคราม'
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560

[24 ส.ค. 60]

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

[17 ก.ค. 60]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี

[7 ก.ค. 60]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

[5 ก.ค. 60]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
ให้การต้อนรับคณะจากรัฐบาลภูฏาน

[27 มิ.ย. 60]

ให้การต้อนรับคณะจากรัฐบาลภูฏาน
กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำปีการศึกษา 2560

[28 มิ.ย. 60]

กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

[13 มิ.ย. 60]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการประชุมบุลากร ประจำปีงบประมาณ 2560

[5 มิ.ย. 60]

กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการประชุมบุลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

[27 พ.ค. 60]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเดินทางมาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์

[29 พ.ค. 60]

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเดินทางมาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ร่วมแสดงความไว้อาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ปัญญาวดี

[19 พ.ค. 60]

ร่วมแสดงความไว้อาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ปัญญาวดี
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาสถาปัตยกรรม (กส.)

[20 พ.ค. 60]

โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาสถาปัตยกรรม (กส.)
โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

[3 พ.ค. 60]

โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเมืองและชุมชน (ชุมชนริมคลองแม่ข่า-ลำคูไหว)

[27 เม.ย. 60]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเมืองและชุมชน (ชุมชนริมคลองแม่ข่า-ลำคูไหว)
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2560

[28 ก.พ. 60]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2560
พิธีสวดอภิธรรมศพมารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์

[24 มี.ค. 60]

พิธีสวดอภิธรรมศพมารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)

[23 มี.ค. 60]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)
โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

[13 มี.ค. 60]

โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
การประชุมวิพากษ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

[13 มี.ค. 60]

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ  ประจำปี 2560

[28 เม.ย. 60]

พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2560
กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

[19 เม.ย. 60]

กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 'การสร้างหัวข้อวิจัยในสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1'

[11 เม.ย. 60]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 'การสร้างหัวข้อวิจัยในสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1'
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

[5 ม.ค. 60]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ  ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

[11 ม.ค. 60]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com