งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)
[ 29 พฤศจิกายน 2559 ]

กิจกรรมการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้บุคลากรภายในคณะได้มีส่วนร่วมในการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กิจกรรมการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)

[29 พ.ย. 59]

กิจกรรมการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2559

[1 พ.ย. 59]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2559
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี

[22 พ.ย. 59]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์

[10 พ.ย. 59]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์
กิจกรรมการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

[17 พ.ย. 59]

กิจกรรมการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 ทศวรรษคณะสถาปัตย์แม่โจ้ 'ปั้น 10'

[12 ก.ย. 59]

1 ทศวรรษคณะสถาปัตย์แม่โจ้ 'ปั้น 10'
กิจกรรมสุขเสวนา 'Fine day forum'

[17 ส.ค. 59]

กิจกรรมสุขเสวนา 'Fine day forum'
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Coffee hour for you

[1 มิ.ย. 59]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Coffee hour for you
กิจกรรม Fine day Forum

[1 มิ.ย. 59]

กิจกรรม Fine day Forum
การประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

[26 ก.ค. 59]

การประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

[27 ก.ค. 59]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ทบทวนแผน59-สร้างแผน60

[24 มิ.ย. 59]

ทบทวนแผน59-สร้างแผน60
การประชุมเพื่อเสนอแนวทางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างรุกขกร

[21 มิ.ย. 59]

การประชุมเพื่อเสนอแนวทางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างรุกขกร
ค่ายเยาวชนเชียงดาว Chiang Dao Youth Camp

[25 เม.ย. 59]

ค่ายเยาวชนเชียงดาว Chiang Dao Youth Camp
ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

[29 เม.ย. 59]

ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องสิ่งแวดล้อมและโครงการเสริมทักษะผลิตงานสร้างสรรค์

[25 เม.ย. 59]

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องสิ่งแวดล้อมและโครงการเสริมทักษะผลิตงานสร้างสรรค์
พิธีสวดอภิธรรมศพ นายพิชญ์ชาญ บุญยัง ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 3

[15 มี.ค. 59]

พิธีสวดอภิธรรมศพ นายพิชญ์ชาญ บุญยัง ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 3
Campus in the Park

[12 ก.พ. 59]

Campus in the Park
โครงการกองทุนการศึกษา

[6 ก.พ. 59]

โครงการกองทุนการศึกษา
หมอต้นไม้ เขียวซอมได้

[14 ม.ค. 59]

หมอต้นไม้ เขียวซอมได้
การออกแบบและการดูแลสวน อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ

[13 ม.ค. 59]

การออกแบบและการดูแลสวน อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com