งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้  ใหญ่ และจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศ  ประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม
[ 29 ตุลาคม 2557 ]

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ ใหญ่ และจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศ ประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม

     ตามที่ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หลักสูตร “หมอต้นไม้ เขียวซ่อมได้” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ได้มีการลงนามความร่วมมือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ กับ เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม, เทศบาลนครเชียงใหม่ และ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้  ใหญ่ และจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศ  ประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม

[29 ต.ค. 57]

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ต้นไม้ ใหญ่ และจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิดนิเวศ ประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หลักสูตร “หมอต้นไม้ เขียวซ่อมได้”

[29 ต.ค. 57]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หลักสูตร “หมอต้นไม้ เขียวซ่อมได้”
การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

[11 ก.ย. 57]

การสัมมนาพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557

[25 ธ.ค. 57]

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557
การบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน ‘ชุมชนรักษ์โลก’

[15 พ.ย. 57]

การบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน ‘ชุมชนรักษ์โลก’
ร่วมออกแบบเชิงปฏิบัติการ SAPA SPACE

[12 ธ.ค. 57]

ร่วมออกแบบเชิงปฏิบัติการ SAPA SPACE
ขอแสดงความยินดี

[13 ธ.ค. 57]

ขอแสดงความยินดี
ประกวดแนวคิด ซะป๊ะ Space

[9 ธ.ค. 57]

ประกวดแนวคิด ซะป๊ะ Space
LA445 On Board @Angkhang

[29 พ.ย. 57]

LA445 On Board @Angkhang
ป่า-ค่าย-คน

[25 พ.ย. 57]

ป่า-ค่าย-คน
Learn 2 Arch. Experience

[15 พ.ย. 57]

Learn 2 Arch. Experience
ฝึกอบรมการตัด ลิดรอน กิ่งไม้ใกล้ แนวระบบจำหน่าย

[13 พ.ย. 57]

ฝึกอบรมการตัด ลิดรอน กิ่งไม้ใกล้ แนวระบบจำหน่าย
การปฏิบัติงาน LA 445

[13 พ.ย. 57]

การปฏิบัติงาน LA 445
แรลลี่รถถีบ สวี วี่ วี

[2 พ.ย. 57]

แรลลี่รถถีบ สวี วี่ วี
โรงเรียนต้นไม้ ระดับผู้ปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑

[20 ต.ค. 57]

โรงเรียนต้นไม้ ระดับผู้ปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูช่าง ประจำปี 2557

[5 ก.ย. 57]

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูช่าง ประจำปี 2557
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่

[7 ส.ค. 57]

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่
กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ 'กระบวนการแลกเปลี่ยนการขออนุมัติโครงการ การขอหลักการเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม และขออนุมัติการเดินทางไปราชการ'

[5 ส.ค. 57]

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ 'กระบวนการแลกเปลี่ยนการขออนุมัติโครงการ การขอหลักการเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม และขออนุมัติการเดินทางไปราชการ'
กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ 'ผังแม่บทเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว'

[27 ส.ค. 57]

กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ 'ผังแม่บทเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว'
คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าศึกษาดูงานคณะ

[8 ส.ค. 57]

คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าศึกษาดูงานคณะ
กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

[20 ส.ค. 57]

กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

[25 ก.ค. 57]

การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

[31 ก.ค. 57]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
การประชุม Dean Forum ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

[22 ก.ค. 57]

การประชุม Dean Forum ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษา Admissions

[7 ก.ค. 57]

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษา Admissions
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

[16 ก.ค. 57]

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
การประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2556

[9 ก.ค. 57]

การประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี

[9 มิ.ย. 57]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการและวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

[5 มิ.ย. 57]

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการและวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศุกษา(TQF)'

[19 พ.ค. 57]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศุกษา(TQF)'
โครงการสัมมนาแนวทางการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์  ศิลปะเชียงใหม่

[6 มี.ค. 57]

โครงการสัมมนาแนวทางการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ ศิลปะเชียงใหม่
การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์

[20 มี.ค. 57]

การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2557

[10 ม.ค. 57]

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2557
การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

[15 พ.ค. 57]

การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
เวทีเสวนาการนำเสนอผลงานวิจัยและการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

[15 พ.ค. 57]

เวทีเสวนาการนำเสนอผลงานวิจัยและการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ ด้วย  โปรแกรม Google Sketchup Pro 8 และ Vray for   Sketchup

[1 เม.ย. 57]

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ ด้วย โปรแกรม Google Sketchup Pro 8 และ Vray for Sketchup
การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

[7 พ.ค. 57]

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

[26 ก.พ. 57]

การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
การฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556

[26 ก.พ. 57]

การฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556
กิจกรรมสุขเสวนา Fine Day Forum 'การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ'

[12 ก.พ. 57]

กิจกรรมสุขเสวนา Fine Day Forum 'การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ'
โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะบุคลากร ประจำปี 2557

[19 ก.พ. 57]

โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะบุคลากร ประจำปี 2557
บุคลากรสำนักงานคณบดีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

[2 เม.ย. 57]

บุคลากรสำนักงานคณบดีเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

[25 เม.ย. 57]

พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
โรงเรียนรักษ์โลก

[17 มี.ค. 57]

โรงเรียนรักษ์โลก
การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2556

[20 ก.พ. 57]

การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2556
ขบวนเกียรติยศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556

[1 มี.ค. 57]

ขบวนเกียรติยศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556
Transforming Museum

[20 ก.พ. 57]

Transforming Museum
นักศึกษานำเสนอผลงานการออกแบบ โครงการ 'โรงเรียนรักษ์โลก'

[15 ม.ค. 57]

นักศึกษานำเสนอผลงานการออกแบบ โครงการ 'โรงเรียนรักษ์โลก'
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com