งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่
[ 4 มิถุนายน 2556 ]

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมโครงการ 'แม่โจ้ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม' ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้มอบหมายให้นักศึกษาใหม่ออกพัฒนาภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อนร่วมรุ่น สร้างความสำนึกดีต่อชุมชนและสังคม เครดิตภาพ http://www.manager.co.th/

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่

[4 มิ.ย. 56]

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่
งานกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2556

[29 ต.ค. 56]

งานกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2556
การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

[20 ก.ย. 56]

การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
โครงการเตรียมความสำหรับฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

[27 ก.ย. 56]

โครงการเตรียมความสำหรับฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหมอต้นไม้

[7 ส.ค. 56]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหมอต้นไม้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมงาน KM Fair 2013 'วิถีคน วิถีงาน' 80 ปีแม่โจ้

[5 ก.ย. 56]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมงาน KM Fair 2013 'วิถีคน วิถีงาน' 80 ปีแม่โจ้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมโรงเรียนรักษ์โลก

[26 ส.ค. 56]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมโรงเรียนรักษ์โลก
โครงการแข่งขันจักรยาน 'ปัน ปั่น ดี 80 ปี แม่โจ้'

[8 ธ.ค. 56]

โครงการแข่งขันจักรยาน 'ปัน ปั่น ดี 80 ปี แม่โจ้'
กิจกรรมการประกวดสวนหย่อม ในงานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน

[4 ธ.ค. 56]

กิจกรรมการประกวดสวนหย่อม ในงานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2556

[26 ธ.ค. 56]

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2556
การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

[5 พ.ย. 56]

การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
โครงการประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมนักศึกษา

[13 ธ.ค. 56]

โครงการประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดโคมยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556

[16 พ.ย. 56]

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดโคมยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556
ประชุมวิชาการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

[5 ธ.ค. 56]

ประชุมวิชาการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวน ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2013

[2 พ.ย. 56]

นักศึกษาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวน ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2013
พิธีวางพวงมาลา วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย

[30 ต.ค. 56]

พิธีวางพวงมาลา วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

[25 ต.ค. 56]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯให้การต้อนรับคณะนักวิชาการจาก Swedish University

[15 ต.ค. 56]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯให้การต้อนรับคณะนักวิชาการจาก Swedish University
การพัฒนาโครงข่ายสีเขียวและพื้นที่สีเขียวแนวตั้ง เมืองเชียงใหม่

[13 ก.ย. 56]

การพัฒนาโครงข่ายสีเขียวและพื้นที่สีเขียวแนวตั้ง เมืองเชียงใหม่
โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ

[31 ก.ค. 56]

โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ "Coffee hour for you"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

[12 ก.ค. 56]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา"
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556

[15 ก.ค. 56]

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการ  ศึกษา 2555

[18 ก.ค. 56]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปีการ ศึกษา 2555
โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556

[22 มิ.ย. 56]

โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2556

[28 มิ.ย. 56]

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2556
การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

[5 มิ.ย. 56]

การประชุมบุคลากรคณะ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556
โครงการสถาปัตยกรรมการละคร ครั้งที่ 15

[9 ก.พ. 56]

โครงการสถาปัตยกรรมการละคร ครั้งที่ 15
ภูมิทัศน์ศึกษา

[25 มิ.ย. 56]

ภูมิทัศน์ศึกษา
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาที่มีความสามารถในกลุ่มประเทศ AEC

[21 พ.ค. 56]

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาที่มีความสามารถในกลุ่มประเทศ AEC
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

[23 พ.ค. 56]

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ ประจำปี 2556"
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม

[22 พ.ค. 56]

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

[30 พ.ค. 56]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการพัฒนาคณาจารย์ทำงานร่วมกับนักศึกษา

[18 มิ.ย. 56]

โครงการพัฒนาคณาจารย์ทำงานร่วมกับนักศึกษา
MOA ร่วมกับลาว

[12 มิ.ย. 56]

MOA ร่วมกับลาว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดู  งานคณะ

[23 พ.ค. 56]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดู งานคณะ
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา Admissions ประจำปีการศึกษา 2556

[15 พ.ค. 56]

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา Admissions ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ครั้งที่ 2/2556

[30 เม.ย. 56]

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ครั้งที่ 2/2556
โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรสำนักงานคณบดี

[1 เม.ย. 56]

โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรสำนักงานคณบดี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

[21 มี.ค. 56]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับงานโยธา สำรวจ และภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD Civil 3D 2013

[2 เม.ย. 56]

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับงานโยธา สำรวจ และภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD Civil 3D 2013
อบรมระบบ LMS

[14 มี.ค. 56]

อบรมระบบ LMS
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงเข้าศึกษาดูงานคณะ

[7 มี.ค. 56]

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงเข้าศึกษาดูงานคณะ
กิจกรรมศุกร์เสวนา Friday Forum 'โรงเรียนรักษ์โลก'

[23 ก.พ. 56]

กิจกรรมศุกร์เสวนา Friday Forum 'โรงเรียนรักษ์โลก'
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2555

[12 มี.ค. 56]

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2555
การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2555

[27 ก.พ. 56]

การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2555
งานบริการการศึกษาจัดโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

[5 มี.ค. 56]

งานบริการการศึกษาจัดโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด จัดกิจกรรม

[15 ก.พ. 56]

บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด จัดกิจกรรม "Open house ครั้งที่ 4"
การฝึกซ้อมว่าที่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555

[16 ก.พ. 56]

การฝึกซ้อมว่าที่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555

[19 ก.พ. 56]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน 30 ปี ภูมิทัศน์

[7 ก.พ. 56]

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน 30 ปี ภูมิทัศน์
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC)เข้าเยี่ยมชมคณะ

[8 ก.พ. 56]

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC)เข้าเยี่ยมชมคณะ
กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

[6 ก.พ. 56]

กิจกรรม 'ศิษย์พบครู' ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
คณะตัวแทนจาก Shards University ประเทศอินเดีย เข้า  เยี่ยมชมคณะ

[30 ม.ค. 56]

คณะตัวแทนจาก Shards University ประเทศอินเดีย เข้า เยี่ยมชมคณะ
ร่วมจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมแม่แจ่ม

[22 ม.ค. 56]

ร่วมจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมแม่แจ่ม
การนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

[24 ม.ค. 56]

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมนักศึกษา

[18 ม.ค. 56]

กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมศุกร์เสวนา Friday Forum 'Maejo go eco university'

[16 ม.ค. 56]

กิจกรรมศุกร์เสวนา Friday Forum 'Maejo go eco university'
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

[4 ม.ค. 56]

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com