งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
[ 13 กรกฎาคม 2561 ]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

     คณาจารย์และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ วัดป่าลาน ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการตระหนักและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

[13 ก.ค. 61]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ARCH The Idol

[11 ก.ค. 61]

กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ARCH The Idol
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

[5 ก.ค. 61]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
คณาจารย์และบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ

[20 มิ.ย. 61]

คณาจารย์และบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

[18 มิ.ย. 61]

กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

[13 มิ.ย. 61]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ

[7 มิ.ย. 61]

พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

[6 มิ.ย. 61]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com