งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563
[ 2 มิถุนายน 2563 ]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายสุรพล บุญยืน รักษาการแทนผุ้อำนวยการสำนักงานคณบดี ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ ในวันที่ 3 มิถุนายน ณ อาคารแผ่พืชน์

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563

[2 มิ.ย. 63]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

[2 มิ.ย. 63]

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

[22 พ.ค. 63]

กิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา

[14 พ.ค. 63]

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2561

[17 ต.ค. 62]

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เริ่มต้นทำ Green Office อย่างไรดี”

[13 มี.ค. 63]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เริ่มต้นทำ Green Office อย่างไรดี”
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : Big Cleaning Day

[26 ก.พ. 63]

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : Big Cleaning Day
พิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำกลางเชียงใหม่

[12 มี.ค. 63]

พิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำกลางเชียงใหม่
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com