งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
[ 4 มกราคม 2562 ]

การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อให้บุคลากรของคณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นการแสดงความขอบคุณที่บุคลากรทุกคนร่วมกันทำงานอย่างหนักมาตลอดปี 2561

การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

[4 ม.ค. 62]

การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

[4 ม.ค. 62]

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

[26 ธ.ค. 61]

โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2561

[3 ธ.ค. 61]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2561
งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก

[12 ธ.ค. 61]

งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lecture and Workshop Proposal “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis”

[11 ธ.ค. 61]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lecture and Workshop Proposal “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic Thinking–Writing Structure–Discourse Analysis”
กิจกรรมเสวนาวิชาการ ระดับชาติ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

[11 ธ.ค. 61]

กิจกรรมเสวนาวิชาการ ระดับชาติ “การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

[4 ธ.ค. 61]

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com