Menu Close

มาเปลี่ยน background ของ Zoom Video กันดีกว่า

ตอนนี้คงเลี่ยงการประชุม หรือการสอนออนไลน์ไม่ได้แล้วสินะ ว่าแต่การเปิดกล้องนอกจากเตรียมตัวให้ดีแล้ว ยังต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยอีกด้วย ใครบ้านรกๆ นี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับ วันนี้มาแนะนำวิธีการปกปิดความไม่เรียบร้อยเหล่านั้นด้วย Virtual Background ที่เป็นคุณสมบัติฟรี ใน Zoom ครับ มาดูกันว่าทำยังไงครับ

ใครไม่อยากดูคลิป สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับ

จัดทำโดยนายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้