Menu Close

หมวดหมู่: step

Course.Arch@Maejo for Teacher EP.04-2 การจัดการสมุดคะแนน (Grade book)

คลิปซีรีย์ แนะนำการใช้งานระบบ Course.Arch@Maejo สำหรับผู้สอน ตอนที่ 04-2 การจัดการสมุดคะแนน (Grade book) สำหรับผู้สอน ว่าด้วยเรื่องของการให้คะแนนด้วยมือ และการส่งออกไฟล์คะแนนทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างแบบทดสอบของรายวิชา ในการศึกษาออนไลน์ของผู้เรียนต่อไป

มือใหม่ใช้ Course.Arch สำหรับ น.ศ. เรียนออนไลน์

คลิปแนะนำการใช้งานการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Course.Arch ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

โดยแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าเรียนในเนื้อหาที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ การส่งงาน และทำแบบทดสอบออนไลน์

Step 2 การลงทะเบียนเรียน

Course.Arch@Maejo

ภายหลังจากเข้ามาในระบบ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่ต้องการได้ โดยการค้นหาจากชื่อรายวิชา หรือรหัสรายวิชา จากนั้นต้องระบุรหัสสำหรับลงทะเบียนเรียน (Enroll) ให้ถูกต้อง โดยรหัสนี้จะได้รับจากอาจารย์เจ้าของวิชา

Step 1 การสมัครสมาชิก

ก่อนการเข้าใช้งานครั้งแรก จำเป็นต้องสมัครสมาชิกกับระบบ Course.Arch ก่อน โดยต้องระบุอีเมล์ที่่สามารถใช้งานได้ เพื่อทำการยืนยันตัวตน สำหรับวิธีการสามารถศึกษาได้จากคลิปวิดีโอนี้ครับ