ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

พิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำกลางเชียงใหม่

พิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำกลางเชียงใหม่

12 มีนาคม 2563

        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางคณะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของสถานพยาบาลภายในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ดังกล่าว

คลังภาพกิจกรรม...