ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

การเดินขบวนเกียรติยศนำบัณฑิตและมหาบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42

การเดินขบวนเกียรติยศนำบัณฑิตและมหาบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42

4 มีนาคม 2563

        เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติเดินนำขบวนบัณฑิตและมหาบัณฑิต โดยเดินขบวนเข้าสู่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 โดยมีการตั้งแถว ณ บริเวณถนนราชพฤกษ์ หน้าอาคารอำนวย ยศสุข

คลังภาพกิจกรรม...