ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563

25 ธันวาคม 2562

        เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ สวนอาหารเดอะการ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรของคณะที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักมาตลอดปี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมพบปะพูดคุยกัน รวมถึงการแนะนำอาจารย์ใหม่ การแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คลังภาพกิจกรรม...