ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

การประชุมหารือการจัดฝึกอบรมระยะสั้น ปี 2560-2564 กับคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

การประชุมหารือการจัดฝึกอบรมระยะสั้น ปี 2560-2564 กับคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

24 ธันวาคม 2562

        เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ ได้นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมระยะสั้นให้กับบุคลากรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำปี 2560-2564

คลังภาพกิจกรรม...