ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

4 พฤศจิกายน 2562

        เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และนางสาวสาลินี วงศ์แปง เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดทิพวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนการบูรณะพระธาตุเจดีย์และอุโบสถ (ภาพข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

คลังภาพกิจกรรม...