ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ฝึกอบรม ประชุม สัมนา]

การบรรยายพิเศษ

การบรรยายพิเศษ "กฎหมาย" กับดักที่สถาปนิกควรรู้

3 ธันวาคม 2563

        เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการภูมิภาคและสถาปนิกอาสา สภาสถาปนิก ได้จัดโครงการสภาสถาปนิกเยี่ยมสถานศึกษาที่เปิดสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์ในภูมิภาค ในหัวข้อ "กฎหมาย กับดักที่สถาปนิกควรรู้" โดยวิทยากรบรรยายพิเศษ คุณวิวัฒน์ จิตนวล กรรมการสภาสถาปนิก อดีตประธานกรรมกาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมแก่นักศึกษาของคณะ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย “ม.แม่โจ้ อย่าประมาท การ์ดอย่าตก” ได้แก่ การคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนข้อมูลการเข้า-ออก อาคารสถานที่ (ไทยชนะ) สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการรับฟังบรรยาย

คลังภาพกิจกรรม...